Saturday 20 July 2024
از آنچه می خوریم گرفته تا جایی که خرید می کنیم، هزینه های زندگی در حال تغییر بسیاری از چیزها است  از جمله نحوه انجام مواد غذایی هفتگی ما. تحقیقات Canstar Blue گرایش‌های خرید جدیدی را کشف کرده است که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان چگونه پول خود را در صندوق...

مجله اقتصادی کانون

ثبات یا انتظار بازار ارز بر خبری دیگر ؟

هفته ای که گذشت تقریبا آرام و بازار ارز با نوسان کمتری همرا بود . بنظر میرسد انتظار خریداران برای کاهش بیشتر،... ...