گروه بزرگ صرافی های دارای مجوز رسمی در استرالیا
انتقال به ایران (خرید بالای 5,000$)
نام صرافی
قیمت(تومان)
تغییرات
اطلاعات تماس
مرجع مطمئن قیمت خرید و فروش حواله دلار استرالیا
انتقال به استرالیا (فروش بالای 5,000$)
نام صرافی
قیمت(تومان)
تغییرات
اطلاعات تماس

اخبار و رویدادهای اقتصادی
برای اولین بار و با تلاش و همت تعدادی کثیری از صرافیهای بزرگ و دارای مجوز قانونی از دولت استرالیا ،کانون رسمی صرافانی ایرانی در استرالیا ثبت قانونی شد. اهداف تشکیل کانون صرافان : کانون رسمی صرافان دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس قوانین انجمنهای صنفی INC)) کشور استرالیا تشکیل شده است و اهداف کلی زیر را دنبال میکند. 1- ایجاد مرکزی برای هماهنگی ،همدلی وهمکاری بیشتر ، آموزش...