Friday 28 January 2022
اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی ایران و جهان

چگونگی تشکیل کانون رسمی صرافان ایرانی در استرالیا و اهداف آن در گفتگو با آقای جمشیدی و آقای مهدیزاده رئیس و معاونت کانون را در پادکست زیر میشنوید. دراین گفتگو ابتدا آقای جمشیدی توضیحاتی پیرامون چگونگی تشکیل کانون و ضرورت ایجاد مرجع مناسب و قانونی و قابل اعتماد برای نقل و انتقالات پولی جامعه ایرانی و فارسی زبان توضیحات ارائه میکند و در ادامه  آقای مهدیزاده در ارتباط با هدفی دیگر کانون که ارتباط کاری و حرفه ای بین کلیه صرافیهای ایرانی و فارسی زبان با محوریت کانون صرافان م...
8/12 /2020
  بیت کوین BitCoin اولین پول دیجیتال در جهان است که در سال 2009 توسط شخص با نام مستعار Satoshi Nakamato  بوجود آمد ، هویت واقعی این فرد هنوز ناشناخته است. از 2009 تا کنون ارزش یک واحد بیت کوین تغییرات بسیاری داشته است .در سال 2013 قیمت بیت کوین به حدود 1000 دلار آمریکا رسد و پس از آن به نصف قیمت نزول کرد، اما دوباره در سال 2016 ارزش بیت کوین تقویت شد . بر خلاف پولهای را دنیا که توسط بانک مرکزی چاپ و مدیریت میشود در ارتباط با بیت کوین هیچگونه مدیریتی ت...
8/11 /2020
دنیا و بخصوص خاور میانه در روز سه شنبه گذشته شاهد ویرانی عروس خاورمیانه بود.2هزارو750 تن نیترات آمونیم که از سال 2013 در بندر بیروت انباشته شده بود. به یکباره و با جرقه ای مثل بمب هیروشیما عمل کرد و نیمی از این شهر زیبای خاورمیانه تبدیل به تلی از خاکستر شد. این انفجار از لحاظ حجم خرابی و ویرانی سومین انفجار بزرگ دنیا محسوب میشود البته بعد ناکازاکی و هیروشیما . دامنه خرابها و ویرانی بحدی بود که حدود 300 هزار نفر از ساکنین بیروت را بی خانه مان کرد و  خسارات 15 میلیارد دلا...
8/7 /2020

صرافی های عضو کانون