اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی ایران و جهان

گروه بزرگ صرافیهای مجاز در جهت منافع مشترک و اهداف این گروه و گسترش همکاریهای فیما بین صرافیهای عضو و غیر عضو ایرانی و فارسی زبان و در اختیار گذاشتن امکانات حرفه ای این وبسایت عضوجدید می پذیرد . برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با شرایط پذیرش عضویت جدید درخواست خود را از طریق ایمیل  ارسال فرمائید.
5/19 /2020
برای اولین بار و با تلاش و همت تعدادی کثیری از صرافیهای بزرگ و دارای مجوز قانونی از دولت استرالیا ،کانون رسمی صرافانی ایرانی در استرالیا ثبت قانونی شد. اهداف تشکیل کانون صرافان : کانون رسمی صرافان دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس قوانین انجمنهای صنفی INC)) کشور استرالیا تشکیل شده است و اهداف کلی زیر را دنبال میکند. 1- ایجاد مرکزی برای هماهنگی ،همدلی وهمکاری بیشتر ، آموزش...
5/19 /2020