اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی ایران و جهان

شاخص درک فساد Corruptions Perception Index شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان جهان نشان می‌دهد.  🔹سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص که هرساله منتشر می‌شود، به‌ وسیله معیارهای تعیین‌شده سازمان جهانی شفافیت بین‌الملل و دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه می‌شو...
1/14 /2021
باتوجه به رده‌بندی انجام شده برای گذرنامه کشورهای جهان که بر مبنای شاخص «هِنلی» صورت گرفته، گذرنامه ژاپن در ابتدای سال ۲۰۲۱ نیز همچون دو سال گذشته جایگاه معتبرترین پاسپورت جهان را حفظ کرده است. با استفاده از گذرنامه ژاپنی می‌توان به ۱۹۱ کشور جهان بدون نیاز به اخذ ویزا سفر کرد. کشور استرالیا در رده هفتم قرار گرفته است و بدون اخذ ویزا به ۱۸۴ کشور می تواند سفر کند. • شهروندان ژاپن، سنگاپ...
1/14 /2021
  کنگره، آرای الکترال جو بایدن را تایید کرد تا وی رسما به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا معرفی شود. منبع: ایرانیان استرالیا
1/14 /2021