کانون رسمی صرافان ایرانی در استرالیا

 

به همت گروه بزرگی از صرافیهای دارای مجوز رسمی از دولت استرالیا کانون رسمی صرافان ایرانی در مورخه 1/JUNE/2020 بشماره A0109850I در استرالیا به ثبت رسیده است و فعالیت قانونی خود را آغاز کرد.

اعضاء فعلی کانون صرافان عبارتند از:

 

1- صرافی کیهان 

2- صرافی مانی پارس 

3- صرافی مانی گلوب

4- صرافی اکسپرس

5- صرافی افشار 

6-صرافی نیک

7-صرافی پویا

 

 

اهداف تشکیل کانون صرافان :

کانون رسمی صرافان دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس قوانین انجمنهای صنفی (INC) کشور استرالیا تشکیل شده است و اهداف کلی زیر را دنبال میکند.

1- ایجاد مرکزی برای هماهنگی ،همدلی وهمکاری بیشتر ، آموزش و انتقال تجربیات بین صرافیهای مجاز ایرانی عضو کانون با سایر صرافیهای مجاز غیر ایرانی.

2- تبادل اطلاعات و بکارگیری مهارتهای حرفه ای بین اعضاء کانون صرافان در جهت رعایت کامل قوانین ادارهAUSTRAC استرالیا درمبارزه با تامین مالی تروریسم.

3- پیگیری مطالبات قانونی کانون صرافیهای عضو کانون از طریق مراجع ذیصلاح ،بانکها، اداره آسترک ، سازمانها و ادارات مربوطه در جهت رفع مشکلات و موانع پیشرفت و توسعه و منافع اعضاء کانون صرافان .

4- برگزاری وبینار و سمینارهای تخصصی و آموزشی بصورت آنلاین ،ویدئو کنفرانس بین اعضاء کانون صرافان و سایر صرافیهای مجاز برای پیشبرد رفتار بیزینس حرفه ای و ارتقاء دانش تخصصی.

5- میانجگری و رفع اختلاف احتمالی رفتاری و یا مالی بین مشتریان و صرافان عضو کانون صرافان از طریق گفتگو و مشاوره.(کانون صرافان مسئولیت حقوقی در ارتباط با حل اختلاف احتمالی بین مشتریان و صرافان ندارد ).

6- ایجاد مرکزی مطمئن و قانونی برای فارسی زبانان و ایرانیان گرامی بمنظور کسب اطلاع از قوانین و مقررات کشور استرالیا در ضمینه نقل و انتقالات ارزی و همچنین مشاوره در زمینه چگونگی اجرای آن.

7-کانون رسمی صرافان ایرانی در استرالیا هیچگونه دخالتی در تعیین نرخ و اعلام قیمت ندارد.