اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی ایران و جهان

رتبه نامطلوب ایران در شاخص درک فساد

رتبه نامطلوب ایران در شاخص درک فساد

شاخص درک فساد Corruptions Perception Index شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان جهان نشان می‌دهد. 

🔹سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص که هرساله منتشر می‌شود، به‌ وسیله معیارهای تعیین‌شده سازمان جهانی شفافیت بین‌الملل و دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه می‌شود.

🔹سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند. از آنجا که گسترش فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیاز به یک عزم ملی و حاکمیتی دارد. 

🔹ایران در این شاخص ازمیان 198 کشور رتبه نامطلوب 146 را دارد. باقی کشورهای منطقه از بهترین به بدترین به شرح زیر هستند:

امارات 21
قطر 30
عربستان 51
عمان 56
کویت 85
ترکیه 91
عراق 162

مطالعات خلیج فارس 

منبع: بنکر

1/14 /2021

print




  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر